Tên đăng nhập

ITK10_Loc

Họ và tên

HTL

Email

aldt01012006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-23 3:39:54

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500