Tên đăng nhập

jayky

Họ và tên

Đinh Thị Thanh Trúc

Email

trucd464@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-28 2:57:03

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500