Tên đăng nhập

cidkageno

Họ và tên

chúa tể bóng tối

Email

xuaquakg0176@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-12 9:24:49

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500