Tên đăng nhập

outtrinhcpp

Họ và tên

Minh Quân Trần

Email

nguyenmaitrang8484@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-21 9:28:42

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500