Tên đăng nhập

superidol

Họ và tên

phạm quang minh

Email

phamminh182007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-23 4:35:07

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Tiêu đề Thời gian
ai giúp em bài average vs plsssssss;)) 2022-12-23 13:31:21

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500