Tên đăng nhập

dumami250015

Họ và tên

Võ Trí Khôi

Email

khoivotri@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-28 9:25:30

Bài tập đã đạt

389

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500