Tên đăng nhập

ntran2005

Họ và tên

Trần Văn Nam

Email

binno7783@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-09 7:14:30

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500