Tên đăng nhập

phamquangminhhp

Họ và tên

Pham Quang Minh

Email

phamquangminh1659@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-10 11:17:16

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500