Tên đăng nhập

thichluyencode

Họ và tên

HÀ CHÍ Thanh

Email

thanh13248@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-21 4:57:51

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500