Tên đăng nhập

quabada0

Họ và tên

Nguyễn Xuân Khải

Email

khainguyenpy2008@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-23 12:01:13

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500