Tên đăng nhập

DUCKSODEPZAI

Họ và tên

sad

Email

minhduc05022009@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-25 8:14:37

Bài tập đã đạt

871

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500