Tên đăng nhập

ld2901

Họ và tên

Lê Dũng

Email

ledung290106@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-28 14:20:31

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500