Tên đăng nhập

thonghv

Họ và tên

HOÀNG VĂN THÔNG

Email

thongitdhv@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-29 13:20:23

Bài tập đã đạt

16

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500