Tên đăng nhập

sdkfcsel

Họ và tên

dsd

Email

sdkfcsel@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-31 14:45:49

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500