Tên đăng nhập

fextivity

Họ và tên

Trần Xuân Bách

Chữ ký cá nhân

Từ Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đăng ký lúc

2024-01-10 11:43:34

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500