Tên đăng nhập

nguyen_tien_dat_123

Họ và tên

Email

nguyendat222021@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-10 11:45:06

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500