Tên đăng nhập

ngnguyen09

Họ và tên

Xuân Nguyên

Email

xuannguyenvtp@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-13 3:08:43

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500