Tên đăng nhập

minhvu28082007

Họ và tên

Nguyễn Minh Vũ

Email

nguyenminhvu20072@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-04-12 15:15:16

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500