Tên đăng nhập

nambk

Họ và tên

khoi

Email

khoiminhbui2oo9@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-16 16:35:18

Bài tập đã đạt

183

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500