Tên đăng nhập

Aothatday

Họ và tên

Khoa Nguyễn

Email

lxg42021@zslsz.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-19 8:53:37

Bài tập đã đạt

1

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500