Tên đăng nhập

tnknguyen

Họ và tên

Khôi Nguyên

Email

tnknguyen

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-27 2:51:35

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500