Tên đăng nhập

TXQ123

Họ và tên

Trần Xuân Quý

Email

tranxuanquy2003tb@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-05-19 8:51:39

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500