Tên đăng nhập

LZDVN

Họ và tên

Nguyên Fake

Email

levantinh4852@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-23 3:47:20

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500