Tên đăng nhập

Oggy

Họ và tên

Minh Chí

Email

chinm.t2.2225@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-27 7:06:39

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500