Tên đăng nhập

mingtang05

Họ và tên

Đặng Minh Tân

Email

dtan090205@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-06 3:22:57

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500