Tên đăng nhập

NguyenNgoc

Họ và tên

Nguyễn Ngọc

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-06 9:27:51

Bài tập đã đạt

490

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500