Tên đăng nhập

Tridang11082005

Họ và tên

Đặng Minh Trí

Email

tridang11082005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-09 3:44:44

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500