Tên đăng nhập

Vntt

Họ và tên

Võ Nguyễn Thanh Tú

Email

tuvonguyenthanh2023@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-09 3:47:33

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500