Tên đăng nhập

LocDC

Họ và tên

Lê Phúc Lộc

Email

phuclocle2@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-09 4:00:30

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500