Tên đăng nhập

TrungKien

Họ và tên

Pham Kien

Email

phamtrungkien3742@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-09 8:45:17

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500