Tên đăng nhập

pmd_cutemeow

Họ và tên

Phan MInh Đức

Email

phanminhduckimdong@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-09-03 14:29:42

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500