Tên đăng nhập

Goose21

Họ và tên

Ngọc

Email

doanbaongoc2108@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-21 3:30:46

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500