Tên đăng nhập

thaibeo123

Họ và tên

Nguyen Xuan Thai

Email

thaibeo123vn@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-21 6:27:17

Bài tập đã đạt

820

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500