Tên đăng nhập

khoad

Họ và tên

Đỗ Đăng Khoa

Email

khoado1008@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-22 1:03:22

Bài tập đã đạt

820

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500