Tên đăng nhập

dtqg

Họ và tên

dtqg

Email

dtqg

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-04-02 14:51:49

Bài tập đã đạt

607

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500