Tên đăng nhập

kietnguyen

Họ và tên

kiet

Email

kiet.vic.nguyeen@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-04-11 12:03:28

Bài tập đã đạt

230

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500