Tên đăng nhập

khongbiet123

Họ và tên

KHONGBIET

Email

khongbiet@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-13 17:19:21

Bài tập đã đạt

205

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500