Tên đăng nhập

daungocthach

Họ và tên

đậu ngọc thạch

Email

ngoctuan919626

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-05-03 13:03:27

Bài tập đã đạt

237

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500