Tên đăng nhập

dinhminhdaklak

Họ và tên

dinh minh

Email

kimngan150608@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-05-04 0:48:49

Bài tập đã đạt

844

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500