Tên đăng nhập

perryne

Họ và tên

Phanvantai

Email

taine1412@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-05-18 9:54:23

Bài tập đã đạt

236

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500