Tên đăng nhập

Kurz

Họ và tên

Lê Tấn Cương

Email

cuong17112008@outlook.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-05-28 12:25:11

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500