Tên đăng nhập

ShadowShark34

Họ và tên

Nguyễn Hải Anh

Email

shadowshark2k8@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-05-31 8:21:26

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500