Tên đăng nhập

vqt

Họ và tên

HuanRose

Email

tuancolend@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-19 8:44:08

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500