Tên đăng nhập

dinhtran04

Họ và tên

Trần Thế Định

Email

dinhtran240409@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-19 9:54:59

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500