Tên đăng nhập

phunggiang11tin

Họ và tên

Phùng Trường Giang

Email

giangcsl2k4@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-01-09 13:35:24

Bài tập đã đạt

180

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500