Tên đăng nhập

dantalion

Họ và tên

centroid

Email

azsxdc131412@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-01-21 2:03:39

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500