Tên đăng nhập

nob

Họ và tên

Đỗ Anh Kiệt

Email

kiet.hpbp@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-01-28 15:16:17

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500