Tên đăng nhập

phamtankhac

Họ và tên

Phạm Tân Khắc

Email

phamtankhac@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-02 2:11:57

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500