Tên đăng nhập

nguyenduy68kx

Họ và tên

Nguyen Canh Duy

Email

canhduy68kx@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-10 8:23:59

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500