Tên đăng nhập

hieuk21c

Họ và tên

hieudz

Email

k21cnguyentrihieu@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-10 8:31:56

Bài tập đã đạt

663

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500